Huy Cận

Hoa Sấu Bầy Ong

Mấy hôm chiều lại cơn giông
Có lùm hoa sấu trước song, quên mình
Chiều nay mây tạnh nắng lên
Đàn ong quen lại đến tìm lùm hoa
Ồ hoa đậu trái bây giờ ?
Bầy ong ngơ ngẩn một bờ sấu xanh.

Được bạn: tuổi thơ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hoa Sấu Bầy Ong"