Nhạc Sĩ:
Chưa biết
Trình Bày:
Lê Tâm
Hiến Chương Tình Yêu

Tân Nhạc - Tình yêu
Thơ Lời: Du Tử Lê

 


Hiến chương tình yêu ! Hiến chương tình yêu !


Và khi em ốm tôi xin làm thuốc
Và khi em khóc tôi xin làm nước mắt
Và khi em chết cuộc đời này phải hết

Hiến chương tình yêu ! Hiến chương tình yêu !

(thoại)

Hiến chương tình yêu, ngày 14 tháng hai
Khi em lạnh tôi biến thành ngọn lửa
Củi thương yêu than đỏ hực ân tình
Em cẩn thơ cho dáng dậy thơ hơn.
Tôi lập tức hóa thân thành vân điệu
Khi em bước tôi biến thành chiếc kiệu
Ngựa hai hàng, tứ mã chẳng nan chi
Có sao đâu tôi nào hỏi mấy khi
Dù lắm lúc cũng thầm ghen tức chứ
Khi em viết tôi biến thành chữ viết
Bút tương tư mực nhớ đến ai kìa
Giấy từ mực, bút từ cổ xa xưa
Mực từ nhựa, tôi từ em sống lại
Khi em ngủ tôi biến thành chiếc gối
Nửa phòng hờ ngộ nhỡ em muốn ôm
Ðể khi hờn em có cái vứt luôn
Sáng nhìn lại thấy mình sao dữ thiệt
Khi em đọc tôi biến thành chữ viết
Cả nghìn chương chỉ chép chuyện đôi ta
Mỗi đầu giòng tên Em ghép chữ hoa
Cả trăm hồi, cũng đậm ngùi hạnh phúc
Khi em ốm tôi biến thành tủ thuốc
Thành tấm màn che gió mây cho em
Em chẳng cần ngại thuốc đắng kim châm
Vì tôi đã hóa thân thành tiên ngãi cứu
Khi em khóc tôi biến thành nước mắt
Chảy giùm em cho cạn sạch nỗi niềm
Ðể mắt em xanh để môi em đẹp
Tôi là lá giữa buổi chiều sắp tối .

Nguồn: VNthuquan.net
Người đăng: Thanh Vân
Vào ngày 1 tháng 12 năm 2011

Bình luận về bản nhạc "Hiến Chương Tình Yêu"