Mây Ngàn

NHỚ CỐ HƯƠNG


Cảnh cũ người xưa lữ khách mang
Bao nhiêu kỷ niệm buốt tâm can
Ngắm cảnh quê hương dâng hoài cảm
Nặng tình đất nước nỗi niềm đan
Nhớ công tiên tổ ngàn năm dựng
Dõi bóng tiền nhân dạ sắt son
Tiếng vọng năm xưa đi mở cõi
Thấu hồn sông núi vẳng đầu non
mayngan

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 28 tháng 12 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "NHỚ CỐ HƯƠNG"