Tú_Yên

Chị ơi !



 



Chị đi
Mất biệt bóng hình
Bỏ em ở lại một mình chơ vơ
Xuân về héo úa vần thơ
Chia xa cũng bởi đôi bờ âm_dương.



Chị đi
Trời đất mù sương
Tàn Đông gió lạnh tơ vương nắng chiều
Não lòng – mây trắng phiêu diêu
Thì ra có một bóng Diều buông dây !



Chị đi về chốn bờ Tây
Bờ Đông em ở
Buồn nầy hắt hiu.



Chờ ai ?
Mỗi sáng…liêu xiêu
Ban mai nắng lại tiêu điều xanh xao
Đất trời dường cũng lao đao
Tà huy bất chợt đổi màu – hoang sơ.



Chị ơi !
Đời lắm hững hờ
Mình em lạc giữa bơ vơ cõi người
Về đâu lấy lại tiếng cười
trong veo như thuở lên mười, lên năm ?



Mai đây trong chốn thăng_trầm
Em chơ vơ với lặng thầm mênh mông
Như đầu nguồn – ngóng cuối sông
Còn ai đâu để em trông mỗi ngày ?



Thiều quang lịm tắt – xa bay…
Tháng năm rồi sẽ mệt nhoài.
Chị ơi !




(04-01-2015)

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 1 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Chị ơi !"