Nhạc Sĩ:
Lam Phương
Trình Bày:
Thu Phương
Bài Thơ Không Đoạn Kết

Tân Nhạc - Trữ tình, Êm ả
https://cothommagazine.com/nhac1/LamPhuong/BaiThoKhongDoanKet-LP-ThuPhuong.mp3

Nguồn: http://cothommagazine.com
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 4 tháng 10 năm 2018

Bình luận về bản nhạc "Bài Thơ Không Đoạn Kết"