Nhạc Sĩ:
Tác giả: Nhất Linh
Trình Bày:
Giọng Đọc Hay | Trò Chuyện Đêm Khuya
Đoạn Tuyệt Phần II

Audio Truyện, Thơ - Tình yêu
Thơ Lời: Phần IITác giả Nhất Linh

 

Nguồn: youtube
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 12 tháng 9 năm 2016

Bình luận về bản nhạc "Đoạn Tuyệt Phần II"