Nguyễn Bính

Rượu Xuân

Cao tay nâng chén rượu hồng,
Mừng em, em sắp lấy chồng xuân nay.
Uống đi ! Em uống cho say !
để trong mơ, sống những ngày xuân qua.
Thấy tình duyên của đôi ta,
đến đây là ... đến đây là ... là thôi !
Em đi dệt mộng cùng người,
Lẻ loi xuân một góc trời riêng anh.

Được bạn: DacTrung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Rượu Xuân"