Nguyễn Bính

Lửa đò

Suốt trời không một điểm sao,
Suốt trời mực ở nơi nào loang ra.
Lửa đò chong cái trăng hoa,
Mõ sông lục đục canh gà te te.
Chừ đây bên nớ bên tê,
Sương thu xuống gió thu về bồng bênh.
đàn ai chừng đứt dây tình,
Nổi lên một tiếng buồn tên rồi chìm .
Huế 1941

Được bạn: DacTrung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Lửa đò"