Nguyễn Bính

Làm Dâu

Ngày xưa dệt cửi chăn tằm,
Em còn bé lắm, mười lăm tuổi đầu.
Bây giờ cắt cỏ chăn trâu,
Bây giờ em đã làm dâu nhà người.
Buồn thôi chả thiết nói cười,
Đắng cay sống những tháng dài như năm.

Được bạn: DacTrung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Làm Dâu"