Nguyễn Bính

Giọt Nến Hồng

Giọt nến hồng gieo xuống án thư,
Ngoài nhà tiếng khách mỗi dần thưa.
Dì Hai khẻ ghé tai em dặn:
"Như thế ... từ nay ... cháu nhớ chưa?"
Chiều ấy dì Hai đã trở về,
Mình em ở lại với buồng the.
Buồng the chăn chiếu nguyên mùi mới,
Đốt nến hồng lên lại tắt đi.
..............
Ái chà! Gió lạnh! Gớm mùa đông...!
Lặng yên níu áo dì Hai lại,
Ngủ sớm đêm nay có được không?

Được bạn: DacTrung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Giọt Nến Hồng"