Nguyễn Bính

Chùa Hương Xa Lắm

Chùa Hương xa lắm, em ơi!
Đò giang cách trở... chịu thôi cô mình!
Câu này anh nói thực tình
Anh đi thì phải cho anh mượn tiền
Chùa Hương ví độ đường liền
Anh xin điểm chỉ một nghìn ngón tay
Để dành tấm áo mẹ may
Để dành, em ạ! Đến ngày đôi ta....

Được bạn: DacTrung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chùa Hương Xa Lắm"