Thiên Thần Mũ Nâu

NGƯỜI LÍNH GIÀ CÔ ĐỘC


Người lính già nâng nhẹ chén rượu cay
Rượu có đây nhưng lại chẳng có mày
Chiến tranh tàn có đứa còn đứa mất
Đứa còn thì phải chịu cảnh tù đày
Kẻ chết đi cờ vàng không được phủ
Nhớ chuyện xưa lính già nước mắt chảy
Hai ba thằng ôm đàn nghêu ngao hát
Bọn dăm thằng rượu đế uống lai rai
Thôi bây giờ tụi mày  yên ngủ nhé
Tao giờ đây với tóc bạc râu dài
Sống chút nữa để trả hết nợ đời
Rồi tao sẽ quay về với tụi bay
Hãy chờ tao ở thế giới bên kia
Rồi bọn mình  lại cùng nhau bay nhảy

TTMN


Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 14 tháng 11 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "NGƯỜI LÍNH GIÀ CÔ ĐỘC"