Anh Tú

NƯỚC, QUÊ MUÔN THUỞ


Muôn thuở quê tôi vương vấn vương
An Lương con rạch nhỏ thân thương
Quanh co lờ lững êm đềm chảy
Chuyên chở tháng năm nghĩa miệt vườn.
 
Muôn thuở láng giềng tình đậm đà
Cháu con tiếp nối bước ông, cha
Vun bồi ruộng rẫy gìn nhân nghĩa
Cuối xóm đầu thôn sống thuận hoà.
 
 Muôn thuở nước tôi tên Việt Nam
Sáng ngời chữ S dáng hiên ngang
Lạc Hồng dòng giống danh bất khuất
Miên viễn sinh tồn vang vẻ vang.
 
 Muôn thuở lời thề với tổ tiên
 Bốn ngàn năm núi sông hồn thiên
Nội thù rồi sẽ thành tro bụi
 Lũ giặc liệu hồn chớ lấn biên.
 
 Anh Tú
August 11, 2018

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 14 tháng 11 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "NƯỚC, QUÊ MUÔN THUỞ"