Anh Tú

Nếu Như…Bỗng dưng cảm thấy bơ vơ
Nghĩ quanh nghĩ quẩn, thẩn thờ… lạ chưa?
***
-Nếu như không có nắng mưa
Hoa đâu mà hỏi nở chưa hoặc tàn?
-Nếu như ngày tháng không sang
Mong chi sớm muộn, thu vàng xuân xanh?
-Nếu như sông biển an lành
Ghe chẳng nói đến chòng chành, bình yên!
-Nếu như không chốn huỳnh tuyền
Đâu ai nghĩ đến cõi tiên, hồng trần.
-Nếu như chẳng có mùa xuân
Thiên nhiên điên đảo không ngừng bảo mưa.
-Nhưng mà đôi lúc giao mùa
Nghịch lý vẫn có đuổi lùa dửng dưng!
***
Trần gian biến ảo không ngừng
Mở lòng nhận lấy thịnh hưng, suy tàn!
 
Anh Tú
June 24, 2016


 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 16 tháng 9 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Nếu Như…"