Anh Tú

Tìm Mình…
 
Cố gắng tìm mình suốt nẻo dài
Từ hoàng hôn tối đến ban mai
Không duyên được gặp… hoài tiếp bước
Để mỏn hơi rồi tim nhịp phai!
 
Cố gắng tìm mình chốn bụi đời
Mộng mơ thoát khỏi cảnh đơn côi
Đâu rồi đuốc tuệ buồn soi lối
Cúi mặt ngại nhìn hy vọng rơi!
 
Cố gắng tìm mình giữa sóng khơi
Lỡ đò sầu ngập tát không vơi
Bao năm khắc khoải đùn thương khó
Đọng lại thành mưa tí tách rơi!
 
Cố gắng tìm mình suốt kiếp người
Kể từ hăm hở tuổi hai mươi
Đến khi bụi bám đầu sơn trắng
Tuyệt vọng rồi nhưng cũng mĩm cười!
 

March 1, 2016

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 13 tháng 3 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Tìm Mình…"