Anh Tú

Vời Vợi Xa


 


Đôi khi bóng lá ngọc ngà
Chập chờn ẩn hiện lúc xa lúc gần.
Qua dòng ký ức trong ngần
Có người hoài nhớ những lần ngẩn ngơ.
Ngại ngùng sắp chữ thành thơ
Sợ không vẽ nổi giấc mơ một thời.
Đã lâu lá ngọc mù khơi
Ngày trôi bóng cũ càng vời vợi xa.
 

 


Anh Tú
August 21, 2015

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 30 tháng 8 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Vời Vợi Xa"