Luân Tâm

Dấu Chân Tình Đất



 Lá rơi xơ xác thềm trăng khuyết
Nửa hồn nước mắt nửa vì sao
Trong vết bụi mờ chờ sung rụng
Bóng bể dâu mềm lòng thương đau

Khổ qua ngày tháng đêm chưa sáng
Chập chờn đom đóm lửa liêu trai
Ngày mưa gối sách môi nắng hạn
Nửa tỉnh nửa mê hồng trần ai

Nước lớn nước ròng bồng con nước
Phù sa bên lở bên bồi hồi
Mồ hôi nước mắt xanh vườn ruộng
Dấu chân tình đất trời mây trôi

Giữ hương quê mẹ cha nhóm lửa
Non mòn bể cạn rồng tiên còn
Thương ngây thơ thẩn đường chung thủy
Nhớ hứng thơ say mộng đầu non ...



 




MD.10/11/14
LuânTâm

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 10 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Dấu Chân Tình Đất"