Luân Tâm

Hoa Tình Thơ Mộng Gom hết lá thu trải thơ nằm
Chờ em thay áo mới về thăm
Mây nâng gót điệu vòng cô tấm
Gió đưa trăng đón mặc thăng trầm

Mai lỡ nước xuôi bèo trôi ngược
Đò chiều lòng khách mộng du trong
Vòng tay hai đứa bao tình nhớ
Môi bướm mê hồn hoa tiên rồng

Kề tai rót mật thật chim khôn
Đào hoa hé nhụy uống chung hồn
Mặc đời mặc đạo hư không mặc
Chớp bể mưa nguồn thơ ngây hôn

Đếm đủ trăm thương vương nghìn nhớ
Quê mẹ cha mình chân tình ta
Cải trời rau má bồng bông súng
Em ơi cho hết tinh anh nhà...

MD.10/07/14
LuânTâm

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 10 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Hoa Tình Thơ Mộng"