Luân Tâm

Đá Mềm Chân Cứng
 Run tay viết chữ mẹ hiền
Trời thương bể nhớ bình yên dỗ dành
Ngày xưa sữa mật mộng lành
Mớm cơm mớm nước sinh thành hồng ân

Nghẹn ngào gọi mẹ thương thân
Mồ côi đứt ruột đường trần bóng bay
Mồ hôi đêm nước mắt ngày
Còn trong hương áo vá vai gánh sầu

Cầu hồn nhang khói nguyện cầu
Chân phèn đồng cạn ruộng sâu ngậm cười
Tàn cơn gió bụi tình người
Tre tàn măng mọc thêm tươi nước nhà

Ngọn rau bụi cỏ khổ qua
Cơm sốt canh nóng dâng cha mẹ lòng
Cò con xuôi ngược long đong
Cua con khát sữa ròng ròng ngậm cay

Phù sa nước mắt mưa bay
Đá mềm chân cứng còn ngày xuân vui
Mẹ về vá áo con cười
Cha về dạy học biết người thân ta...

MD.05/16/14
LuânTâm

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 16 tháng 5 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Đá Mềm Chân Cứng"