Luân Tâm

Đứt Ruột


 


(Thơ song ngữ)


 


”Giả đò mua khế bán chanh
Giả đi đòi nợ thăm anh kẻo buồn"(1)

Em là con gái miệt vườn
Chèo ghe tát nước ủ tương vò chè
Trắng da cũng chẳng dám khoe
Tóc dài ru gió trưa hè võng mây

Thương anh chết đói đêm ngày
Nấu cơm rửa chén Mẹ rầy cũng thương
Mà không dám nói đoạn trường
Anh khờ không biết nắng sương lục bình

Duyên lôi nợ kéo đòi tình
Em như cơm nguội lặng thinh đỡ lòng
Cách nhau có một gian đồng
Sớm cày trưa cấy tối trông mưa lành
Chiêm bao con sông xanh xanh
Nước lên tắm nước xuống giành rửa chân

Gió lay trái mít rễ bần
Nắng trêu yếm đỏ đường xuân khóc thầm
Em như kén anh như tằm
Sao không chui rúc nghìn năm ăn tình

Con trai mà chẳng dám nhìn...
Ngu ngơ bò đực non rình ...mưa rơi !
Em như con cóc đội trời
Chờ cho sao rụng đớp mồi nhón chân

Gió mưa giông bão tủi thân
Buồn đêm mở cửa phù vân đợi chờ
Thò tay em ngắt ngọn ngò
Thương anh đứt ruột giả đò ngó lơ!" (2)

MD.11/28/07
LuânTâm

 
(1)+(2):Ca Dao

Deep Sorrow

 “Pretending to buy star fruit and sell lime
Even becoming a debt collector, in my pretense to visit you” (1)

I am, still a country girl
Rowing boat, irrigating water, fermenting bean and making sweet dumplings
Dare I not expose of my soft white skin
Only the gentle wind caress my long hair as I lie on the hammock made of cloud

Thinking of you starving day and night
While cooking and cleaning
even with mother’s scolding
I never utter words of sorrow

Naïve as you, some floating weed, never know sunshine nor dew drop
Destiny acting as debt, seeking love
I am a bowl of old rice, will satisfy your hunger
Separated us, but a green field

Plowing in early morning, planting in the afternoon, then hoping for rain at night
I Dream of a greenish river
Bathing in the high tide, racing to wash our feet at low tide
The wind stroking the jackfruit, pulling the root of the cork tree

The sun teases my red camisole as the road quietly sheds its spring tear
I am like a hive, and you its silk
Why not become one to devour love for a thousand year
A boy who dare not look

Just like a young calf lying in wait for…the rain
As I am just like a toad against the universe
Waiting for a fallen star- then tip toeing and snapping my prey-
The howling storm envelopes me in self-pity

The door, ajar, waiting sadly as the night falls
Reaching out, I pick a sprig of coriander
Loving you with all my heart, but I must pretend to look away (2)

MD.11/28/07
LuânTâm

Translation by Thuy Ai Nguyen

 

(1)+(2): Proverb

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 1 tháng 12 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đứt Ruột"