Anh Tú

Xuồng Xưa


Tặng YDT

 
Dòng sông nhỏ với đôi bờ dừa nước
Cuộc đời tôi xuôi ngược nước lớn ròng
Làm bạn cóc kèn, ô rô, rau mác
Vui ruộng đồng theo ngày tháng thong dong.
Xuồng ba lá là thuyền tình tôi đó
Dành cho người thương neo bến sông
Sáng mong chim quyên hót mừng ngày mới
Chiều trông bìm bịp tin nước lớn/ròng.
Sông lăng tăng sóng khi luồng gió thoảng
Xuồng lắc lư vì gỏ nhịp tôi ca
Hoa mua dại trải thảm đầy trước mủi
Chờ người trăm năm chân ngọc gót ngà.
Người đã đến vào một ngày nắng hạ
Em đơn sơ như cánh áo bà ba
Thương thương lắm chiếc xuồng ba lá
Tình quê hương đầy ắp những mùa qua.

Anh Tú

Được bạn: vdn 12.11.11 đưa lên
vào ngày: 12 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Xuồng Xưa"