Luân Tâm

ĐỈNH HỒNG HÔN BÓNG THIÊN THU

ĐỈNH HỒNG HÔN BÓNG THIÊN THU
Vui về hôn bóng thiên thu
Buồn đi hôn bóng sương mù áo bay
Xanh trời xanh bể xanh mây
Núi non khát sữa bú tay rừng già
Vui về hôn bóng tình ca
Buồn đi hôn bóng quê nhà câu thơ
Hồng trần hồng áo hồng mơ
Cha trông mẹ đợi em chờ hương yêu
Vui về hôn bóng nắng chiều
Buồn đi hôn bóng gió trêu lửa trào
Trắng da dài tóc chiêm bao
Hoa nắng bướm hẹn ngọt ngào hoa mưa
Vui về hôn bóng trăng xưa
Buồn đi hôn bóng mê bùa tầm xuân
Đỏ môi đỏ má phù vân
Tay than ru đói vòng chân lửa mềm
Vui về hôn bóng hoa hiền
Buồn đi hôn bóng nhớ tiên cho lời
Ta về đội đá vá trời
Mình đi học hát tuyệt vời tình kinh
Anh cho em đòi anh xin
Em ăn anh uống em nhìn anh khen
Cùng đi cùng đến cùng đền
Cùng về cùng xuống cùng lên đỉnh hồng…
MD.10/23/11
LuânTâm

Được bạn: Nguyên Đỗ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "ĐỈNH HỒNG HÔN BÓNG THIÊN THU"