Luân Tâm

HƯƠNG QUÊ HƯƠNG CHỮ HƯƠNG TÌNH


Xin cho biển lặng trời yên
Thuyền yêu cập bến dịu hiền ướt mơ
Bướm ăn mật hoa ăn thơ
Nhổ neo dâu bể cuốn cờ gỉa nhơn
Tình người tình đất tân hôn
Chẻ tre đan lưới bông gòn cảo thơm
Phong sương giũ áo sạch trơn
Bụi đường đứt nợ lời thơm chung mình
Hương quê hương chữ hương tình 

Hoa em mắc cỡ anh nhìn ngẩn ngơ
Vui em thơ ngọt trào thơ
Buồn em thơ đẹp dại khờ liêu trai !
Hôn mê ru dỗ trần ai
Sắc không kinh kệ hình hài phù du.....


                      
MD.12/19/08
LuânTâm

Được bạn: Ct.Ly 19/07/2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "HƯƠNG QUÊ HƯƠNG CHỮ HƯƠNG TÌNH"