Luân Tâm

VẾT BỤI MỜ


Buồn tưởng đã trôi theo nước sông
Mà sao cay đắng vẫn ngập lòng
Mà sao hình bóng xa... gần quá
Một nửa giận hờn nửa nhớ mong!


Không còn gặp gỡ không còn đau
Hay tự dối mình và dối nhau
Tìm về kỷ niệm đường trăng cũ
Gió quá lạnh lùng mây quá cao!


Muốn gọi tên cho đỡ nhớ nhung
Hình như tên cũng đã lạ lùng
Như không quen biết chưa hề gặp
Chưa nói chưa cười đã quay lưng


Muốn gặp mắt quen nũng nịu cười
Gặp dòng tóc rối mộng xa xôi
Gặp đồng tiền núng hồng đôi má
Gặp nốt ruồi ngoan vẫn gọi mời...


Có phải hết rồi? Hay chiêm bao?
Mơ hình tưởng bóng tủi lòng nhau
Gặp hay chưa gặp? Cười hay khóc?
Nỡ bỏ kiếp nầy... đợi kiếp sau?


Đã hết cây xanh trái ngọt rồi
Chỉ còn xác bướm đón hoa rơi
Nắng chiều hiu hắt đò xa bến
Mòn mỏi chờ mong dáng đứng ngồi!


Không để dành cho chút áo màu
Bây giờ tình đã bay quá cao
Bao nhiêu thề hứa như mây khói
Hương cũ tàn phai môi hết màu!


Đời chẳng còn chi để ước mơ
Bút cùn mực cạn hết nguồn thơ
Thịt xương mục rã thân hư ảo
Hồn cũng tan như vết bụi mờ!


Gửi lại vườn xưa chút hương xuân
Tưởng như người cũ vẫn ân cần
Vòng tay nhóm lửa đêm mời gọi
Hay vẫn vô tình hết cố nhân...


MD 09/06/03
Luân Tâm
(Trích trong TT "HƯƠNG ÁO", MinhThư XB , Maryland/USD.2007, tr.286-287)

Được bạn: vdn 30.5.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "VẾT BỤI MỜ"