Luân Tâm

ĐÓN XUÂN BÃO TUYẾT SẬP TRỜI THA HƯƠNG

Em ơi...
Đón xuân bão tuyết sập trời
Xót đau quê mẹ nghẹn lời  tha hương
Ngăn sông muối cấm chợ tương
Nhân gian chôn bóng thiên đường em thơ
Ru người lệ đá ướt mơ
Ru ta tiên cá lên bờ hư không
Trèo lên cây bưởi trôi sông
Trèo lên cây khế mòn gông vô thường
Trèo lên cây bần tang thương
Trèo lên cây cóc văn chương chợ trời
Gọi bầy đom đóm hụt hơi
Gọi đàn cò trắng mây trôi mơ hồ
Gọi gió gió hú hư vô
Gọi trăng trăng trắng tay chờ không tay
Gọi đêm đêm lạnh trần ai
Gọi ngày ngày nóng cháy vai hồng trần
Gọi hoa hoa mộng phù vân
Gọi bướm bướm mộng vòng chân hoa cười
Gọi tình tình nước nổi trôi
Gọi đò đò đắm mồ côi bóng đò
Gọi thơ thơ thẩn học trò
Gọi nhạc nhạc nhẹ ốm o châu chìm
Gọi hoạ hoạ bóng người điên
Gọi người người gọi bóng chim bóng tình
Gọi mây mây khói đói tin
Gọi sông sông lấp gọi kinh kinh đào
Gọi trời trời thấp chôn nhau
Gọi đất đất đỏ thương đau cải trời
Gọi suối non gọi rừng chồi
Gọi hồng hoa tắm bướm ngồi câu thơ
Gọi không gọi có gọi rồi
Gọi chưa gọi đủ gọi chơi gọi là
Gọi thương gọi yêu gọi ma
Gọi trôi gọi nổi gọi xa gọi gần
Gọi tóc gọi tay gọi chân
Gọi môi gọi mắt gọi lưng cưng vòng
Gọi vợ gọi con gọi chồng
Gọi cháu gọi ẵm gọi bồng bồng bông
Gọi xuôi đục gọi ngược trong
Gọi trăng sao lạnh ấm lòng phù du
Gọi áo bay bóng sương mù
Gọi nghìn năm trước miễu ru sau đình
Gọi nghìn sau sao lặng thinh
Gọi cưng gọi em gọi mình gọi ai
Gọi ta ta tỉnh ta say
Gọi người người khóc người cười tội ta
Gọi xuân cháy thịt khô da
Gọi thơ thơ mộng không nhà có không....
Đầu voi đuôi chuột lộn sòng
Hư danh ảo ảnh đau lòng cò con
Bao giờ chân cứng đá mòn
Gho đời già gọi đạo non hết lời
Đón xuân bão tuyết sập trời...
Em ơi....
MD.01/28/11
(Tức ngày 25 tháng Chạp năm Canh Dần)
LuânTâm

Được bạn: Ct.Ly 3/2/2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "ĐÓN XUÂN BÃO TUYẾT SẬP TRỜI THA HƯƠNG"