Luân Tâm

EM QUÊ HƯƠNG


(Thân tặng Hoài Thương)
Gọi bầy đom đóm ngây thơ
Về ru em ngủ tràn bờ tương tư...
Chong đèn đối bóng viễn du
Bóng Cha Bóng Mẹ thiên thu đi về
Hôn con buồn ngủ buồn nghê
Công con hay múa con dê đói nhìn...
Hoàng hôn trôi nổi cầu kinh
Nhện con đứt ruột tội tình quê hương !
Ngày vọng cổ đêm cải lương
Chân phèn áo vá văn chương đội trời
Cha ông mở nước hụt hơi
Bao nhiêu xương máu đổi đời cháu con!
Rừng người vượt biển lòng son
Bóng trăng quê mẹ...Sài Gòn năm xưa (1)
Bể dâu tắt tiếng chuông chuà
Tan đình nát miễu ai thua tưởng còn...
Thương ai chân cứng đá mòn
Dời non lấp biển bồng con nước buồn !
Chèo ghe Bảy ngã ngàn thương
Cái răng sâu ngọt mía đường dưá thơm
Ầu ơ ! Em ngủ tân hôn
Sao mai khát sữa sao hôm đau lòng !
Con cua lột hết hát rong
Náu nương gốc luá hang còng trông mưa
Tủi thân ngọn cỏ gió đuà
Vòng thương vòng nhớ căng buà học yêu !
Em ơi ! Sương sớm nắng chiều
Cũng xin hoa bướm đỉnh yêu chín từng...
MD.03/03/09
Luân Tâm
(1) "Sài Gòn Năm Xưa" : Tên tác phẩm lịch sử điạ lý văn hoá xã hội
nghiêm túc uyên bác rất nổi tiếng cuả học giả Vương Hồng Sển.
(Trong NGƠ NGẨN DẤU BUỒN-TRONG VẾT BỤI MỜ)

Được bạn: vdn 4.4.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "EM QUÊ HƯƠNG"