Luân Tâm

60. giọt buồn

Mưa đã tan rồi gió cũng tan
Em như ngõ trúc lá dạo đàn
Ta như nắng lạnh vườn thu sớm
Lòng vẫn mây đưa bóng lỡ làng!
Để lại giọt buồn trong lá mây
Giọt vui nhắm mắt nước cau mày
Bụi nghèo bỏ sách đeo hôn gót
Thơm cỏ xanh mềm non áo bay
Áo mới làm hoà hoa làm mai
Giật mình râu bướm gợn tròn vai
Tưởng gai mắc cỡ trêu người điệu
Đường ấm hương tình tham vòng tay
Suối khát sông ghiền biển thèm điên
Đồi say đảo gió lạ non tiên
Chợt đau tiếng nhạc tình mê đá
Lơ lửng treo hồn xác ngửa nghiêng
Rêu cỏ còn ghen chẳng cho nằm
Vui chưa nhuộm tóc buồn da nhăn
Trăng thề có hỏi ngày lưu lạc
Xin gửi gió tình khỏi viếng thăm!
Áo lửa chung lưng trắng vai hồng
Tay no làm vợ tay đói chồng
Chân dài cao vút hồn kinh sử
Vẽ mãi chưa đều nét mi cong
Ma cũng yêu tình quỷ cũng thơm
Khỏi vay nợ áo trả nợ cơm
Nhang đèn dù có dù không có
Hồn lạnh cũng đành trả ổ rơm!
Luân Tâm
MD 06/30/06

Được bạn: vdn 24.11.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "60. giọt buồn"