Luân Tâm

21. sao em không áo rừng thu?


Miền Nam mưa nắng hai mùa
Lúa thơm nước ngọt gió đưa hương tình
Đất lành đi đứng cũng xinh
Lạnh không hò hẹn tưởng mình nóng dư!
Cây thèm kể chuyện đời xưa
Đường thèm dỗ ngọt nhớ mưa chung dù
Sao em không áo rừng thu?
Vàng nai trắng bướm tương tư vội vàng
Chân ai xa vắng dạo đàn
Tiễn em Hà Nội sang ngang trái sầu
Hồ Gươm hoàn kiếm đã lâu
Mà sao cát bụi nghẹn ngào dấu xuân?
Xé thư đốt sách bao lần
Tro xương khói tóc phù vân vẫy chào
Huế về thương gót chiêm bao
Chuông Chùa Thiên Mụ nhớ vào hư không
Chưa nghìn năm đã vạn năm
Xót xa trăm trứng... hết rồng hết tiên
Tan đàn xẻ nghé đảo điên
Hồn đau bóng mất bình yên theo người
Phù sa chín nhánh mồ côi
Sơn lâm hà bá đổi đời phèn chua?
Không thu quá nắng cũng mưa
Thu chi tháng tám tráo bùa đổi xăm?
Sàigòn dù lỡ dù lầm
Không thu để điệu trăng rằm vẫn thơ
Vườn xưa vàng lá xanh mơ
Người về gội tóc hong tơ gọi tình...
Luân Tâm

MD 09/20/06

Được bạn: vdn 31.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "21. sao em không áo rừng thu?"