Luân Tâm

16. còn em

Còn em kể chuyện nắng mưa
Còn em kể chuyện sang mùa sang canh
Còn em kể chuyện mộng lành
Nắng lên đỉnh núi, mây xanh chân trời
Còn em kể chuyện dạo chơi
Những ngày thơ ấu, những nơi gió lành
Trời trong mắt đẹp long lanh
Tóc bay đầm ấm để dành những đêm...
Còn em gối mộng tay mềm
Ngọt ngào tha thiết, ấm êm đợi chờ
Còn em cho anh hồn thơ
Nghiêng nghiêng bóng nhỏ thẩn thờ gót trăng!
Còn em thương nhớ vội vàng
Cơn mưa không dứt rộn ràng thiên thai
Còn em mộng ngắn mộng dài
Còn em quên cả tháng ngày tha hương
Luân Tâm

 

MD 01/19/03

Được bạn: vdn 29.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "16. còn em"