Luân Tâm

Tiểu Sử


 - Tên thật Phan Văn Tám

   - Bút hiệu LUÂN TÂM, đôi khi ký MINH TÂM

   - Sanh năm 1944 tại Bến Tre

   - Có vợ và 3 con

   - Học: Trung Học Công Lập Bến Tre

             Trung Học Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho

   - Tốt nghiệp Đại Học Văn Khoa Sài Gòn

   - Tốt nghiệp Ban Cao Học Khóa 3, Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, Sài Gòn

   - Đã dạy Việt Văn Trung Học trước 1975

   - Cựu công chức chính phủ Việt Nam Cộng Hòa

   - Bị tù Cộng Sản sau năm 1795

   - Định cư tại Hoa Kỳ từ cuối năm 1994

2) Tác Phẩm:

   - Thi tập "Hương Áo", tác giả tự xuất bản, Minh Thư, Maryland USA 2007.

   - Tuyển Tập Thơ Quốc Gia Hành Chánh (cùng nhiều tác giả)

     ...............

3)Sẽ xuất bản:

   - Thi tập "Ngơ Ngẩn Dấu Buồn"

   - Thi tập "Trong Vết Bụi Mờ"


 

 

Được bạn: vdn 27.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tiểu Sử"