Luân Tâm

Hương Áo

Ngừng trong hạt nước bốc hơi
Nghe ta muối mặn nghe người lệ cay
Luân Tâm


 


Kính dâng Tứ Thân Phụ Mẫu:
"Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
(Ca Dao)

Lòng đau giấc ngủ chưa yên
Cầu xin Cha Mẹ cõi tiên thanh nhàn
Tủi thân chẳng trọn khói nhang
Chén cơm ngày giỗ ngỡ ngàng lệ rơi
Ngọn rau đắng nhớ bồi hồi
Tô canh chua bỗng nghẹn lời vái van
Luân Tâm 
Với Nàng Tiên Thơ vợ hiền Bùi Thị Luân
Em ơi! Có phải em thực không?
Giấc mộng mười năm có viễn vông?
Tu bao nhiêu kiếp anh mới được
Thơ thẩn cùng em kể chuyện lòng?
...
Mai kia dù áo rách tả tơi
Bên dòng suối lạnh xác rong trôi
Cho dù trời đất tan thành lệ
Em vẫn là tiên vẫn tuyệt vời
...
Biết có hay không có chuyện mình?
Hay là bướm cũ mộng Trang Sinh?
Em ơi! Em mãi là tiên nữ,
Đừng bỏ anh đi lạnh một mình!
Luân Tâm
Với ba con thiên thần bé bỏng
Phan Việt Minh Thư (Thư Thư)
Phan Việt Anh Thư (Minh Minh)
Phan Việt Thiên Thư (Thanh Thanh)


Con đang tập nói đang tập đi?
Thương con trời bể chỗ nào ghi
Hôn từ gót nhỏ lên vầng tóc
Thương hết tánh tình... sao giống y...
...
Thương con thơ dại khổ đau
Ngược xuôi cơm áo trước sau ngậm ngùi!
Sớm quên câu hát tiếng cười
Sớm quên mơ mộng hoa tươi áo màu...
Luân Tâm
 
 

Được bạn: vdn 27.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hương Áo"