Nhạc Sĩ:
Phú Quang
Trình Bày:
Thu Phương
Một dại khờ, một tôi

Tân Nhạc - Nhạc xuân
Thơ Lời : Nguyễn trọng Tạo
Chia cho em một đời tôi
Một cay đắng..môt. niêm vui .. một buồn
Chia cho em..một đời xanh
Một cây si với..một cây bồ đề
Tôi còn đâu..còn đâu đam mê
Trời chang chang nắng... tôi về héo khô
Chia cho em ... một đời thơ
Một đam mê... một dai. khờ.. một tôi
chỉ còn cỏ mọc bên trời
Một bông hoa nhỏ, lặng rơi ướt đời

Nguồn: Yến Vân
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Một dại khờ, một tôi"