Minh Nguyệt Đỗ Thị

CẦU TRỜI GIÔNG TỐ HÃY NGỪNG


Bão giông tới tấp miên man
Bao nhiêu tai ách ngập tràn khắp nơi
Tự đâu bão tố khắp trời
Gây bao thảm hoại khiến người lầm than
Bão mưa đổ xuống lan tràn
Nhà nhà lụt lội kêu than thảm sầu
Cớ sao và bởi vì đâu?
Xin trời hãy thấu lời cầu nguyện xin
Thương tình hãy cứu chúng sinh
Thoát cơn khổ ải dân tình được an
Bão thôi tấp xuống nhân gian
Ngừng gieo nguy ngập phủ tràn bốn phương
Đời sống trở lại bình thường
Toàn dân cầu khẩn trời thương độ trì

Minh-Nguyệt

 

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 9 tháng 11 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "CẦU TRỜI GIÔNG TỐ HÃY NGỪNG"