Nhạc Sĩ:
Trương Quang Tuấn
Trình Bày:
Cẩm Ly
Chuyện Tình bên Ao Cá

Tân Nhạc - Nhạc xuân


Nhắc lại chuyện cái ao
Lòng anh bỗng thấy nao nao
Cái ao khổ công anh đào                                
Đào đêm đào ngày anh cũng ráng cho mau
Đào xong anh thả cá
Cá tình cá nghĩa nàng ơi
Nàng vui con cá quẫy đuôi
Cá duyên cá nợ
Công anh đào vì ai

Nhắc lại chỉ bấy nhiêu
Lòng anh bỗng thấy buồn hiu
Cái ao uổng công anh đào
Giờ đây còn gì tăm hơi cá ai ơi
Vì sao anh hổng thấy
Cá chìm cá nổi chạy đâu
Vì sao anh hổng biết hỏi ai
Cá ơi cá hỡi biết bao ngày đào ao

Ngờ đâu người lạ đến câu
Câu cá câu tình
Câu cá đã đành câu luôn tình thương mến
Tham phú phụ bần nàng đến với người ta
Bởi anh thiệt thà mắc lừa một phen
Bởi anh nhẹ dạ ngậm đắng mình ên
Giờ đây tình buồn hắt hiu
Ao cá tiu đìu
Thêm xót xa lòng nghe ai đàn bên xóm
Con nước ngược dòng sầu héo trái mù u
Tiếng chim lac bầy mỏi mòn mình anh
Ao cá còn đây gió ru từng canh

Nguồn: VNthuquan.net
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 11 tháng 12 năm 2011

Bình luận về bản nhạc "Chuyện Tình bên Ao Cá"