Nhạc Sĩ:
Trịnh Công Sơn
Trình Bày:
Mỹ Linh
Xin mặt trời ngủ yên

Nhạc Vàng - Thời Chiến
Một ngày, ngày đã qua ôi một ngày, ngày chóng qua
Một chiều một ngày âm thầm đó đã trôi đi không còn gì
ôi chinh chiến đã mang đi bạn bè
Ngựa hồng đã mỏi vó chết trên đồi quê hương
Còn có ai, không còn người
ôi nhân loại mặt trời và em tôi này đôi môi xin thương người
ôi nhân loại mặt trời trong tôị
Một ngày, ngày đã qua
ôi từng ngày từng xót xa
Một chiều, một ngày tay người đã
thoáng mây bay cho đường dài
Sao chinh chiến ôi quê hương thần thoại
thuở hồng hoa đã thấy đã xanh ngời liêu trai
Còn có ai trên cuộc đời ôi nhân loại con người
Và tôi thôi, rồi lang thang như mây trời
ôi nhân loại con người trong tôị
Mặt trời đã ngủ yên, xin mặt trời hãy ngủ yên
Người hãy nhớ mang theo hành trang
qua quãng trời vắng chân mây địa đàng
Người hãy nhớ mang theo hành trang
qua quãng trời vắng chân mây địa đàng
Người hãy nhớ hãy nhớ hoài,
người hãy nhớ hãy nhớ đời,
người hãy nhớ hãy nhớ người

Nguồn: Minh
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Xin mặt trời ngủ yên"