Nhạc Sĩ:
Quang Huy
Trình Bày:
Go On
Đành Lòng Thế Thôi

Nhạc Trẻ - Tình yêu
Tình là thế chăng? Lòng người là thế chăng?
Yêu rồi lại đổi thay làm sao biết đâu là tình?
Đành lòng thế thôi, tình người chỉ thế thôi
Đành ôm mối riêng mình, lòng tự ủi an!
Làm sao biết trái tim em trao về một ai đó,
rồi em sẽ đớn đau hay em được gặp yên vui.
Anh nguyện cầu người sẽ có một tình yêu.
ĐK:
Đẹp nhất nhân gian một tình yêu.
Chớ đau buồn chi và em hãy tin,
Nếu em thật lòng thì em sẽ được thấy
Cuộc tình ấm êm từ ai đó em đã thương yêu.
Cầu chúc cho em được bình yên,
Nếu mang buồn vương rồi em sẽ qua.
Chớ nên trở về vì anh vẫn còn nhớ
chuyện tình chúng ta
Giờ anh mãi cất trong anh
trong lòng anh thôi!

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 5 tháng 8 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Đành Lòng Thế Thôi"