Nhạc Sĩ:
Trình Bày:
Thanh Thảo, Baby Mickey
Trống Cơm

Dân Ca - Sôi động, Cuồng nhiệt

Tình bằng có cái trống cơm
Khen ai khéo vỗ
Ố mấy bông mà nên bông
Ố mấy bông mà nên bông
Một đàn tang tình con nít
Một đàn tang tình con nít
Ố mấy lội, lội, lội sông
Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai
Đôi con mắt ố mấy lim dim
Đôi con mắt ố mấy lim dim
Một bầy tang tình con nhện
Ô ố ô ô mấy giăng tơ
Giăng tơ ô mấy đi tìm, em nhớ thương ai
Duyên nợ khách tang bồng
Duyên nợ khách tang bồng...

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Tố Tâm
Vào ngày 22 tháng 12 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Trống Cơm"