Nhạc Sĩ:
Lê Tâm
Trình Bày:
Trish Thùy Trang
Eternal Love

Tân Nhạc - Tình yêu

Hòa Âm: Sỹ Đan

I’m wandering in a darker shadow.
Searching for a deeper love.
I’m asking if you really love me.
Talking to the skies above.


Eternal love, eternal love.
Eternal love, eternal love.


You and I, we can be as free living in eternity.
Freezing all of the cold goodbyes,
one more night within the skies.


 

Nguồn:
Người đăng: SweetKisseS
Vào ngày 13 tháng 1 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Eternal Love"