Dohop

Mai con đi rồi


Mai con đi rồi ôi mẹ ơi
Hơi ấm của mẹ bỗng xa vời
Vầng khăn tang trắng con chưa đội
Nhưng đã như thành trẻ mồ côi?
 
Mai con đi rồi ôi mẹ ơi
Hồn con tan nát tâm rối bời
Chưa biết có ngày con tang trắng
Hay mẹ khóc con sớm lìa đời?
 
Mai con đi rồi ôi mẹ ơi
Thoáng chốc mẹ, con hai phương trời
Thoáng chốc biển đời con ngụp lặn
Chưa khôn con bỏ mẹ cha rồi!
 
Mai con đi rồi ôi mẹ ơi
Mẹ không còn thấy con thở dài
Im rồi tiếng con ho mỗi tối
Tắt rồi đèn dầu nhỏ lung lay
 
Mai con đi rồi đi thật xa
Rồi con gửi thuốc giúp mẹ cha?
Hồn con theo gió thăm đất mẹ?
Hay nương sóng biển đến quê cha?
 
Con đã xa rồi xa mãi xa
Mẹ thành ký ức của hôm qua
Để con tang trắng buồn ly biệt
Mẹ đã xa rồi xa thật xa….
 
dohop, Nam Bán Cầu, Vu Lan 2010

Để tưởng nhớ lần cuối cùng gặp mẹ


 


Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 9 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Mai con đi rồi"