dohop

Lệ đá buồn

Lâu lắm rồi em không làm thơ
Từng nét chữ khô đọng mắt mờ
Thay dòng lệ đá tim thầm khóc
Đá lạnh thèm thuồng từng giấc mơ
Lâu lắm rồi em không gặp anh
Nỗi nhớ dày vò mỏi mắt xanh
Nắng mưa che giấu tim mềm yếu
Gió bụi lấp vùi đời mong manh
Đã lâu lắm rồi mưa chẳng mưa
Nắng không đổ nắng, mây chẳng đưa
Tim em giá buốt thèm hơi ấm
Cô đơn thèm nhớ giòng lệ xưa
Lâu lắm rồi chưa, đá không mơ?
Trở về cát bụi có ai ngờ
Và bụi cát bay đi muôn cõi
Em gặp lại anh tình vu vơ

dohop, mùa xuân nam bán cầu 8 tháng 10, 2008

Được bạn: vdn 30.6.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Lệ đá buồn"