Nhạc Sĩ:
Trình Bày:
Tú Quyên
Liên khúc ba Miền

Tân Nhạc - Trữ tình, Êm ả

 


Khớp con ngựa ngựa ô
Khớp con ngựa ngựa ô
Ngựa ô anh khớp, anh khớp cái kiệu vàng (ư...)
Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen
Búp sen lá dặm, giây cương nhuộm thắm
Cán roi anh bịt đồng thòa
Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng
Anh đưa nàng về dinh
Là đưa ý a đưa nàng, đưa nàng
Anh đưa nàng về dinh

Hãy đợi anh về ơi lý ngựa ô
Lóc cóc đường xa quanh co nhịp xe thồ
Tưởng là cưỡi ngựa về thăm nhỏ
Lá dặm bông sen cán roi đẹp thấy mồ.
Hãy đợi anh về ơi lý ngựa ô
Có biết lòng anh thương em từ bao giờ
Ngỡ tình đã hẹn từ muôn thuở
Vẫn đợi trăm năm tiếng em ừa
Ngựa ô….. trong mắt anh xưa
Khớp bạc ngựa ô đang chờ em đó
Tía má bây giờ đã biết chưa
Ngựa ô… Ơi lý ngựa ô…
Anh chờ đón em cửa dinh rộng mở
Sao em hổng về lòng anh nhớ thương
Mà tình anh như là con sóng
Sóng dạt bèo trôi tình mênh mông

Ngựa ô, í a ngựa ô
yên thắm kiệu vàng hỡi bạn chung tình, hỡi bạn mình ơi, í i mình ơi
yên tra, í ta yên tra
yêu tra khớp bạn ồ lục lạc đồng đen
một bộ lá sen sợi dây cương nhuộm thắm
một cặp yên trắng tình tang tình nọn tang nọn tang tình
thiếp sống cho chàng dinh đáo lại lại về dinh
thiếp sống cho chàng dinh đáo lại lại về sinh
Nón lông í a nóng lông lông lông
nón long phủ phất dầy tất nệm gấm
yêu hoa chén ngọc lụa ngà
mâm thấu ba đình dù cắn vời mỏ vịt
trai yêu sắc điểm bạc con cá dưới nước
con ngựa ban chiều
tình tang nọn tang tinh tính tang nọn tang tình
thiếp sống cho chàng dinh đáo lại lại về dinh
thiếp sống cho chàng dinh đáo lại lại về sinh

Nguồn: VNthuquan.net
Người đăng: Thanh Vân
Vào ngày 2 tháng 12 năm 2011

Bình luận về bản nhạc "Liên khúc ba Miền"