Nhạc Sĩ:
Hoàng Thi Thơ
Trình Bày:
Don Hồ
Diễm Tình

Hòa tấu - Trữ tình, Êm ả

Đời anh vốn buồn chợt đâu em tới
Cho anh mối tình ngọt như con suối
Ngon như chén quỳnh thơm như vườn hồng
Ôi thiên diễm tình
Diễm tình cao sang Diễm tình mang mang


Rồi anh hết buồn, từ khi em tới
Cho anh nếm tình ,đẹp như hoa gấm ,
Xinh như dáng hồng, êm như nhạc vàng
Ôi thiên diễm tình
Diễm tình cao sang diễm tình mang mang


Anh ngỡ anh là Đường Minh Hoàng
 Đường Minh Hoàng của Dương Quý Phi...
Có khi anh thấy anh là vua Phù Sai,
vua Phù Sai trên Cô Tô Đài yêu nàng Tây Thi ...


Trần gian bỗng thành
Bồng Lai tiên giới khi anh biết rằng tình em mang tới Không chi sánh bằng ,không chi đẹp bằng ...
Ôi thiên diễm tình
Diễm tình cao sang diễm tình mang mang

Nguồn: vnthuquan.net
Lời Nhạc : Ct.Ly
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 6 tháng 8 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Diễm Tình"