Nhạc Sĩ:
Nguyễn Đình Lợi
Trình Bày:
Don Hồ
Cà Phê Đắng Trở Lại

Tân Nhạc - Tình yêu

Ngồi một mình uống cà phê đắng đầu môi .
Ngồi một mình uống cà phê nhớ người yêu .
Em bây giờ ở nơi đó có gì vui không em, có gì vui không em.
Anh nơi này ôm nỗi nhớ, nhớ ngày ta lao đao hai đứa mình xanh xao,
nhớ ngày ta lao đao hai đứa mình hư hao .

Ngồi một mình uống cà phê tuyết lạnh rơi rơi .
Ngồi một mình uống cà phê nhớ chuyện xưa .
Xưa tình mình như con nít ghét rồi yêu nhau, ghét rồi thương nhau.
Nay cuộc đời ai cũng lớn, lớn để rồi phong ba, lớn để rồi chia xa, lớn để rồi
phong ba lớn để rồi chia xa

Ngồi một mình cà phê, cà phê ...
Ngồi một mình...chia xa.

Nguồn: vnthuquan
Người đăng: CMS
Vào ngày 25 tháng 5 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Cà Phê Đắng Trở Lại"