Nhạc Sĩ:
Phan Ni Tấn
Trình Bày:
Thế Sơn
Bài Ca Học Trò

Tân Nhạc - Bi ca

Kính thưa thầy đây bài chính tả của con   
Bài chính tả viết về nước Mỹ,
Con viết hai lần sai chữ "America"
Con viết hai lần sai chữ "communist"
Con viết hai lần sai chữ "liberty"
Làm sao được, làm sao được, anh con vừa chết
Kính thua thầy đây bài luận triết của con
Mốt căn nhà & một trái phá
Một đám cưới hồng bên cạnh một đám ma
Một kiếp sống tàn dưới biển người no ấm
Ôi tiếng hát nào bên lệ em tuôn mau

Làm sao thuộc bài con học để vinh thân đời sau
Kính thưa thầy đây là bài toán của con
Những đường cong, đường thẳng đều có gài mìn
Từ trong thành phố có bạn, có Mỹ, có con gái học trò
Đường vào rừng có hầm hố cá nhân
Đường vào đời có xương máu căm hờn

Con đã chứng minh nhiều lần,
Đường ngoằn ngoèo qua Mỹ, qua Paris thật ngắn
Nhưng không thể nối liền Sài gòn, Hà Nội
Nhưng không thể nối liền thành phố với làng quê
Con không đậu tú tài để đi sĩ quan Đà Lạt
Con không đậu tú tài để thành bác sĩ, kỹ sư
Kính thưa thầy đây bài thuộc lòng của con
Tổ quốc Việt Nam 4 ngàn năm văn hiến
Một trăm năm Pháp thuộc, 20 năm đọa đầy
Làm sao con thuộc được chuyện Kiều - Nguyễn Du
Những bài thơ mùa thu - Nguyễn Khuyến
Những bài công dân sử địa
Những bài học con ngại ngùng không dám đọc to trên đường phố hay những vùng ngoại ô
Kính thưa thầy đây là quyển vở của con,
Suốt một năm chưa một tờ có chữ
Con để dành ép khô những dòng nước mắt
Của cha con, của mẹ con, của chị con & của chính con

Nguồn: VNthuquan.net
Người đăng: Thanh Vân
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Bài Ca Học Trò"