Nhạc Sĩ:
Hoài Đức
Trình Bày:
Khánh Ly
Cung Chúc Trinh Vương

Thánh ca - Đấng Sinh Thành
(1) Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền,
thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời!
Cung chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng,
Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại.
ĐK: Mẹ Ma-ri-a, ai là không được Mẹ thương đến!
Khốn thay nhân loại mê đắm nên lãng quên
Mẹ Fa-ti-ma! Con nguyện xin đền tạ yêu mến
muốn hy sinh nhiều yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền.
(2) Cung chúc Trinh Vương Mẹ nhân ái yêu đương,
Mẹ cứu giúp ai lạc bước ai khốn khổ trên đời.
(Hát lại ĐK, 1)
Mẹ cứu giúp ai lạc bước ai khốn khổ trên đời.
Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại.
Mẹ cứu giúp ai lạc bước ai khốn khổ trên đời.

Nguồn:
Người đăng: Mercury
Vào ngày 7 tháng 6 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Cung Chúc Trinh Vương"