Nhạc Sĩ:
Hoài Đức
Trình Bày:
Như Mai
Tôi Tin Kính

Thánh ca - Bi ca

Tôi tin kính một Thiên Chúa Ba Ngôi.
Ngôi Cha nhân từ dựng nên trời đất muôn loài.
Và Ngôi Hai là Con Một Chúa Cha,
nhờ Thánh Linh bởi lòng đồng trinh Maria
mà xuống thế làm người.
Người chịu khổ hình,
chịu đóng đinh để cứu nhân loại.
Người chịu chết và chịu táng trong mồ.
Tới ngày thứ ba Người lại phục sinh
và lên trời hiển vinh.
Ngày tận thế lại xuống phán xét kẻ dữ người lành.
Tôi tin kính Thánh Linh là Thiên Chúa Ngôi Ba.
Tôi tin Giáo Hội duy nhất thánh thiện vững bền.
Tôi tin phép tha tội.
Tôi xin xác loài người sẽ sống lại.
Tôi tin một cuộc sống đời đời.

Nguồn:
Người đăng: Mercury
Vào ngày 7 tháng 6 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Tôi Tin Kính"