sgecstasy

Đường Nào Đến Thiên Đường

Ta gởi em một manh giấy trắng
Hãy vẽ giùm ta một con đường
Giọt nước mắt rơi xuống mặn đắng
Con đường nào dẫn đến thiên đường
 
Ta gởi em nỗi buồn im lặng
Nửa đời qua tình vẫn mênh mông
Em ở nơi nào trong cõi vắng
Tiếng ta gọi bay vào hư không
 
Ta gởi em cành khô củi mục
Tan nát đời nhau mộng tàn phai
Đi về đâu cuối đời Từ Thức
Cửa thiên đường khép lại vì ai
 
Ta gởi em vực sâu hố thẳm
Ở trong ta nước mắt lưng tròng
Đường về cố quận còn xa lắm
Đã hết rồi sao vẫn còn mong
sgecstasy

Được bạn: vfdn - 26.1.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đường Nào Đến Thiên Đường"