sgecstasy

Tiếng Chim Hót Lúc Nửa Đêm


chữ nghĩa cạn
như dòng sông cạn
ngôn ngữ trơ sỏi đá giữa dòng
giấu bão trong lòng
câu thơ khô khốc
đọc thấy trơ xương
bay đi muôn phương
gió mang theo gì
mà nghe thảng thốt
tiếng chim hót lúc nửa đêm
khoảng trống buồn thêm
dường như giọt lệ còn vương


sgecstasy

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 23 tháng 11 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Tiếng Chim Hót Lúc Nửa Đêm"