Lãng thi

Vịnh Trăng Thu


Một bánh trung thu ấm một trà
Một trăng ngà ngọc bóng một ta
Một làn sương kéo tâm tư lại
Một ngọn gió lùa giấc thu qua
Một xác thân sơ hoàn vũ trụ
Một lòng thành kính mãn thiên la
Một mai tròn khuyết hay tròn khuyết
Một dãi ngân hà trăng hát ca


lãngthi
hạuydi

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 9 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Vịnh Trăng Thu"