PEARL

Ngắm Cảnh Hồ Thu


Ngắm cảnh hồ Thu mát cõi lòng
Thiên nhiên ưu đãi nét vân phong
Trời xanh quang đãng vờn mây thẳm
Nước biếc lung linh gợn sóng trong
Gió hát vi vu - khơi nỗi nhớ
Thông reo réo rắt - gợi niềm mong
Một mình hồi tưởng - mùa Thu cũ
Tìm chút dư hương - giữa khoảng không.

PEARL

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 9 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Ngắm Cảnh Hồ Thu"